Piotr Stoppa

  1. Michał Starost

    Modelka: Wanda Grajewska